Bruk av sparkesykkelen
Vi anbefaler bruk av sikkerhetsutstyr selv om dette ikke er påbudt. Kjør ansvarlig slik at du ikke skader deg eller andre rundt deg i trafikken.

Det er viktig å ta vare på sparkesykkelen og jevnlig sjekke at ingen deler er løse slik at du ikke utsettes for fare og sparkesykkelen går i stykker. Sparkesyklene er generelt sprutsikre og tåler noe vann, men blir det for mye vann som trenger inn kan dette skade elektroniske deler og vi anbefaler derfor å unngå å kjøre når det alt for vått ute.

Vi dekker ikke vannskader på garanti om du ikke har fulgt anbefalt bruk og vedlikehold, men vil hjelpe deg å skaffe nye deler om uhellet skulle skje. 

Lading
Husk å lade din sparkesykkel etter bruk. For at batteriene skal vare lengst mulig så er det best å ikke utlade batteriet over lengre tid.

Vask
Du kan vaske sykkelen med vann og såpe, men bruk en svamp eller klut uten å spyle direkte på ladeluke og andre sårbare deler på sykkelen. Det varierer hvor mye vann de forskjellige syklene tåler så se bruksanvisning først.

Reservedeler
Om uhellet skulle være ute så kan vi hjelpe deg med deler og reparasjon. Ta kontakt og og legg ved bilder og beskrivelse av skade slik at vi kan bedømme omfang og kostnad av skaden.

Regler rundt bruk
En forskriftsendring i april 2018 sidestiller elektriske sparkesykler og andre såkalte ståhjulinger med sykler (og elsykler). Dette gjør at du fullt lovlig kan kjøpe og bruke elektriske sparkesykler på samme områder som du kan bruke sykkel. Aldergrensen på 16 år for å føre denne typen kjøretøy, ble opphevet i forskriftsendringen.

Den som fører elsparkesykkelen, har ansvaret for at kjøretøyet oppfyller vilkårene for sykkel. Vi oppfordrer alle til å bruke hjelm. Det er ingen godkjenningsplikt, og du trenger ikke registrere eller forsikre den. Vi anbefaler å låse sykkelen ute eller klappe den sammen og ta den med deg inn ett trygt sted. Elektriske sparkesykler kan brukes på fortau, sykkelfelt og gangvei, og de skal ha frontlys, baklys og reflekser, samt signalklokke eller -horn men det kan gis unntak fra disse kravene om det ikke er mulig å montere dette på sykkelen. Husk maksfarten i Norge på offentlig vei er 20 km/t.